Επιδοτούμενα προγράμματα

Προκηρύχθηκε η νέα δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα διαρκέσει από 18/12/2017 έως 28/03/2018. Παρουσίαση της δράσης:

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

 1. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
 • Ξενοδοχεία: 3*** αστέρων και άνω & δυναμικότητας 10 έως 50 κλίνες
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): 3*** αστέρων και άνω
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 1. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Κατ' ελάχιστον 3 κατοικίες
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: 3 κλειδιών (κατηγορία) και άνω & δυναμικότητας 10  κλίνες και άνω
 1. Τουριστικά γραφεία
 • Τουριστικά γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199) 
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
 1. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός– Αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά)
 • Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής)
 • Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω
 • Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.
 1. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Ποιους αφορά

 • Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις (τουριστικές ΜΜΕ) που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά :
 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V της αναλυτικής πρόσκλησης, ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
 2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών)
 3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος
 4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα

Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €

Ποσοστά ενίσχυσης

Η δημόσια επιχορήγηση είναι 45%. Το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Επιλέξιμες δαπάνες

Α/Α Κατηγορία δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ ποσό
1

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

80%
2

Μηχανήματα – εξοπλισμός- εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

100%
3

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

3.000€/ πιστοποιητικό & μέχρι 12.000€
4

Προβολή – προώθηση - συμμετοχή σε εκθέσεις

μέχρι 15.000€
5 Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου μέχρι 40.000€
6

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

μέχρι 10.000€
7

Μεταφορικά μέσα

μέχρι 25.000€
8

Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

μέχρι 4.000€

Διάρκεια ολοκλήρωσης

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή

Ο προϋπολογισμός της παρούσας δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000.000 € (δημόσια δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Περιφέρειες Δημόσια Δαπάνη
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 45.000.000 €
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 40.000.000 €
Αττική 15.000.000 €
Στερεά Ελλάδα 5.000.000 €
Νότιο Αιγαίο 15.000.000 €
Σύνολο 120.000.000 €

Αναλυτικά, μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση του προγράμματος στον ακόλουθο σύνδεσμο της επίσημης ιστοσελίδας του ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων