Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Με κυρίαρχο στόχο την βέλτιστη οικονομική απόδοση των εταιρειών, το γραφείο παρέχει συμβουλές σε οικονομικά, λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα. Μερικές από αυτές:

  • Συμβουλευτική προσέγγιση σε θέματα που αφορούν τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων και επιδοτούμενων προγραμμάτων
  • Κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων (Business Plan)
  • Παροχή συμβουλών για ζητήματα μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης
  • Μηνιαία παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών και παροχή εξειδικευμένων συμβουλών ανάλογων με τα αποτελέσματα
  • Δημιουργία στατιστικών αναλύσεων ανάλογα με τη δραστηριότητα της κάθε εταιρείας

 

Άλλες υπηρεσίες: