Λογιστικές υπηρεσίες

To γραφείο παρέχει ένα μεγάλο εύρος οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, με στόχο την ασφάλεια, ποιότητα και έγκυρη πληροφόρηση. Μερικές από αυτές:

  • Tήρηση Λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Έλεγχος και οργάνωση των λογιστηρίων εταιρειών
  • Μισθοδοσία
  • Ταμειακός προγραμματισμός εταιρειών
  • Ομαλή προσαρμογή των λογιστηρίων των εταιρειών στα εκάστοτε τεχνολογικά δεδομένα με συνεχή ανανέωση των συστημάτων πληροφορικής

 

Άλλες υπηρεσίες: