Επιδοτούμενα προγράμματα

    Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ...

    Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την άσκηση επαγγελματικής τους ...

    Η δράση στοχεύει στην ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων.  ...

    Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ...

    Σελίδες